Πρόεδρος

  • Τσιπλικιάρης Ανδρέας

Αντιπρόεδρος

  • Καραγιάννης Δημήτριος
  • Κουτρώτσιος Χρήστος

Γραμματέας

  • Μπέλλος Δημήτριος

Ταμίας

  • Κατσέλης Δημήτρης

Μέλη

  • Καραγιάννης Ηλίας
  • Καραγιάννης Θανάσης


Υπεύθυνοι εκδηλώσεων & έργων

  • Καραγιάννης Ηλίας
  • Καραγιάννης Θανάσης

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Απανταχού Αμουριωτών"