Στην πλατεία του χωριού αναβίωσε το έθιμο του «κόλιντρα» όπου γύρω από την φωτιά έψαλλαν το τραγούδι του κόλιντρα μοιράζοντας παράλληλα τις παραδοσιακές κουλούρες και τσιγαρίδες.Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Απανταχού Αμουριωτών"